MamKominek.pl

NOWE KOMENTARZE

83
 • kominek
 • kominek
 • kominek
 • kominek
 • kominek

ETAP 2

9

ETAP 1

26

OPIS

Marzenia Prezesa I
Poni­żej coś innego niż komi­nek. Repre­zen­ta­cyjny, ciężki piec aku­mu­la­cyjny o kon­struk­cji komorowo-opadowej z wnę­trzem pie­co­wym Ter­mo­kaust. Waga cało­ści ok. 2 tony. Pod jego kon­struk­cję przy­go­to­wany był spe­cjal­nie strop i jego wzmoc­nie­nia (dom podpiwniczony).

Kafle z kaflarni Kafel-Kar, pokryte zło­tem cera­micz­nym na relie­fach — orna­men­tach roślin­nych.
Dla wyja­śnie­nia o co cho­dzi w kon­struk­cji i prze­zna­cze­niu tego pieca — spa­la­nie por­cji drewna rzędu 6 – 7 kg, dwu­krot­nie w ciągu doby (ok. godzinę — pół­to­rej rano i tak samo wie­czo­rem), pozwala na utrzy­my­wa­nie „ciur­kiem“ przez cały sezon grzew­czy rów­no­mier­nej tem­pe­ra­tury na piecu (kilka metrów kwa­dra­to­wych powierzchni grzew­czej), w gra­ni­cach 40 – 70 stopni.
Spraw­ność pale­ni­ska 85% (mie­rzone jest to znacz­nie ina­czej niż spraw­no­ści wkła­dów komin­ko­wych i pie­co­wych), ilość ener­gii zaku­mu­lo­wa­nej 40 kWh, tem­pe­ra­tura spa­lin na wlo­cie do komina ok. 140 °C. Tem­pe­ra­tury spa­la­nia drewna w pale­ni­sku 600 – 700 °C, a tem­pe­ra­tury dopa­la­nia gazów spa­li­no­wych w gra­ni­cach 900 — 1000 °C.

A teraz opo­wieść o piecu i jego właścicielu.

„Marze­nia Pre­zesa“ — tak go nazwa­łem i już sama nazwa wiele wyja­śnia. Każdy ma w życiu jakieś cele do reali­za­cji i marze­nia, które cza­sem się speł­niają a cza­sem nie. Wła­ści­ciel pieca tyrał ciężko całe życie i jego marze­niem było wybu­do­wa­nie sobie u schyłku kariery zawo­do­wej pięk­nego domu, w któ­rym znaj­dzie się miej­sce dla wszyst­kiego o czym marzył przez całe życie… a głów­nym meblem w salo­nie będzie piękny i oka­zały piec kaflowy. Bo całą mło­dość spę­dził w rodzin­nym domu gdzie piece też były jego nie­odzow­nymi „miesz­kań­cami”. Dawały cie­pło i two­rzyły kli­mat domo­wego ogni­ska, zbie­ra­jąc przy sobie wie­czo­rami całą rodzinę. Teraz to samo będzie sta­rał się robić obecny senior i głowa rodziny — nie­gdy­siej­szy młody chło­pak „cho­wany na pie­cach”, a jego dzie­ciom, żonie i resz­cie rodziny jak naj­bar­dziej ta idea odpo­wiada. Oprócz tego pieca — oczy­wi­ście w domu zna­la­zło się jesz­cze miej­sce dla kuchni kaflo­wej, mniej­szego pieca przy wej­ściu do domu, i jesz­cze paru pięk­nych pie­cy­ków poroz­sta­wia­nych w róż­nych jego zakątkach …

KOMENTARZE(83)

 • Organizator
  Organizator2014-03-03 16:22:56

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz głosującym i komentującym za udział i zaangażowanie w II edycji konkursu Mam Kominek. Cieszymy się, że jest tak liczna grupa osób zainteresowanych tematem kominków, a powstające realizacje są coraz bardziej przemyślane i oryginalne.

  Pragniemy również przeprosić Stowarzyszenie Betlejem i wszystkich jego sympatyków, za rozbudzenie nadziei na wygraną, a pozostałych finalistów oraz głosujących, za zamieszanie wynikające z naszego niedopatrzenia.

  Ufając, że zgłoszenia zostały dodane w dobrej wierze i zgodnie z Regulaminem, Jury kwalifikując zgłoszenie do finału kierowało się przede wszystkim wyjątkowym charakterem i walorami kominka, który z pewnością zasługuje na wyróżnienie. Jednocześnie, powtórna, szczegółowa weryfikacja jego zgodności z wszystkimi punktami Regulaminu, nastąpiła po zgłoszeniu wątpliwości przez innych uczestników.
  Dziękujemy i mamy nadzieję, że udział w konkursie dostarczył Państwu wielu, głównie pozytywnych emocji.

 • MajaP
  MajaP2014-02-26 13:41:36

  Po obejrzeniu filmików to jest mój faworyt w finale. Szkoda, że na razie tak nisko :/

 • David
  David2014-02-24 20:29:59

  Czyli jednak miałem rację, po prostu nie można nie wspomnieć o wspaniałych dworach i pałacach kiedy patrzy się na ten dumny piec. Dziękuję za odpowiedź i gratuluję awansu!

 • Ziemowit
  Ziemowit2014-02-24 16:38:53

  Witam.
  Totka ... jest tej tradycji w piecu tym dużo więcej niż się spodziewasz ... :-)
  To całe jego serce, napędzające ten piec, czyli palenisko konstrukcji polskich inżynierów z czasów "międzywojnia", to są też kafle polskiej produkcji, z doskonałej białostockiej kaflarni ...
  Piec jest bogaty ... eklektyczny nieco ... nawiązujący do całości wnętrza i jego wystroju. Wzorowany raczej na piecach pałacowych niż na drobnoszlacheckich, które ledwie namiastką takowych być niestety musiały, a i samo oblicowanie tynkowane raczej ich było niż z kafli zrobione ... zobacz jakie piece są w Kozłówce na ten przykład.
  Pozdrawiam.

 • David
  David2014-02-24 00:23:47

  No cóż, pozostaje mi nic innego jak poprosić o rozjaśnienie tematu, nie uważam, że jestem znawcą, powiem więcej z chęcią nauczę się czegoś nowego :)

 • Totka
  Totka2014-02-24 00:19:36

  Myślę Panie Dawidzie, że należałoby bardziej zagłębić się w ten temat. Mocna hipoteza, ale za mało argumentów.

 • David
  David2014-02-24 00:17:05

  To, że umieszczony jest w pałacu/dworku (które same w sobie stanowią symbol polskości pielęgnowanej przez szlachtę) nie wystarczy? Aż takim znawcą tematu nie jestem ale z chęcią dowiem się po jakich detalach można poznać elementy polskości.

 • Totka
  Totka2014-02-24 00:14:15

  Jaka tradycja? Są tu charakterystyczne elementy polskiej tradycji ?

 • David
  David2014-02-24 00:12:11

  Popieram, taki piec stanowi nie lada wypełnienie wnętrza :) Trzymam kciuki za ten piec, w tych kaflach zaklęta jest tradycja.

 • Totka
  Totka2014-02-24 00:10:51

  Oczywiście, zależy od tego kto jakim wnętrzem lubi być otaczany. Mi te stanowczo nie odpowiada, ale jutro wszystko się okaże :)

 • Partnerzy
 • David
  David2014-02-24 00:08:26

  @Totka zastanawiam się gdzie zaczyna się linia nadinterpretacji zgłoszenia a gdzie kończy się granica głębszej analizy. Jutro otrzymamy konkretne wyniki a tutaj zaczyna się ciekawa dyskusja na temat sfery wewnętrznej :) To wszystko pod wpływem marzeń prezesa w postaci pieca.

 • Totka
  Totka2014-02-24 00:05:22

  W sumie jeżeli patrzeć pod kątem wspomnianej funkcjonalności to i owszem, aczkolwiek względy estetyczne i odnoszące się do sfery wewnętrznej człowieka pozostawiają wiele do życzenia...

 • David
  David2014-02-24 00:03:10

  @Totka to jest piec a funkcja jaką pełni jest w głównej mierze ogrzewanie, większa masa większa możliwość emitowania ciepła :)

 • Totka
  Totka2014-02-24 00:00:56

  Kominek monumentalny, tak jak kościoły. Człowiek czuje się "mały" przy takim obiekcie. Nie wiem czy to aby funkcja, którą powinien spełniać kominek.

 • David
  David2014-02-23 23:59:51

  Być może, jednakże to nie podlega ocenie, przynajmniej w moim przypadku tym bardziej, że takie informacje nie są ujawniane.

 • Tyronx
  Tyronx2014-02-23 23:50:24

  monstrum ale ile to musialo kosztowac nie ma opcji zeby nikt nie pomyslal ile kasy na to poszlo hehe

 • David
  David2014-02-23 23:44:30

  Ten piec stwarza doskonałe możliwości do zaprezentowania piękna jakie reprezentują kafle. Jest wspaniały, wręcz królewski.

 • Tyronx
  Tyronx2014-02-23 23:35:45

  oj ten piec mocno deklasuje konkurencje ze tak powiem, klasa klasa i jeszcze raz klasa

 • David
  David2014-02-17 22:50:07

  @duch Określenie moloch trafia tutaj w samo sedno, moloch jakże dumny i elegancki a za razem jakże nie doceniony według rankingu

 • duch
  duch2014-02-17 22:44:49

  Super lubię takie molochy z klasą i to jeszcze w takim wykonaniu ....

 • Partnerzy
 • INŻYNIER
  INŻYNIER2014-02-15 21:15:17

  Widać tutaj bardzo duży wkład pracy wykonawcy. Palenisko które jest jednym z najlepszych w Europie i całkowicie akumulacyjne wzorowane na najlepszej myśli technicznej w Polsce. Za ogrom pracy dla mnie powinien być nr 1.
  Jestem na TAK

 • kubajg
  kubajg2014-02-14 11:45:13

  No nie ukrywam ze umnie tez poleciał głosik na TAK bo inaczje nie dało sie ocenic tego zgłoszenia nie moj klimat ale dobra robota odwalona i niego sie nie ukryje ,.. .

 • David
  David2014-02-14 00:59:15

  Ten piec kaflowy to prezes wśród wszystkich pieców kaflowych, ja prezesa poparłem głosem na tak :)

 • Tyronx
  Tyronx2014-02-14 00:57:24

  nie no co tu duzo pisac - to jest klasa sama w sobie

 • David
  David2014-02-14 00:56:10

  W mojej ocenie piec współgra z otoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to piec do domu tylko do pałacu a otoczenie również nie jest domowe tylko pałacowe więc zachowana jest harmonia

1234

Copyright © 2014 MamKominek.pl
Tworzenie stron Webton.pl